Mes aprūpiname šiluma Kaliningrado srities miestus

Baltijsko šiluminė stotis (galia 22,5 MW) apšildo 1/2 Baltijsko m.
– Černiachovskio šiluminė stotis (galia 7 MW) apšildo Černiachovskio miesto mikrorajoną
– Gusevo šiluminė stotis (galia 7 MW) apšildo Gusevo miesto mikrorajoną
Įmonė taip pat nuomoja 7 katilines Gvardeijsko mieste