Spółka BALTCOAL — podstawowe kierunki działalności

Nasza organizacja rozpoczęła swoją działalność w grudniu 1998 roku. Solidne doświadczenie potwierdzone jest skutecznością rozwoju: dziś grupa spółek Baltcoal jest jedną z największych organizacji. Rozgałęziona sieć magazynów pokrywa wszystkie rejony obwodu kaliningradzkiego. Roczny obrót sięga ponad 40 milionów euro, co potwierdza nasz profesjonalizm. Dobrze funkcjonująca współpraca z naszymi partnerami jest gwarancją stabilności dostaw i wykonania wszystkich naszych obowiązków wobec klientów. Mamy ponad 250 pracowników — prawdziwych fachowców w swojej dziedzinie, którzy udowodnili swoją kwalifikację w sposób praktyczny.

Nasza organizacja działa w dwóch podstawowych kierunkach:

  • Sprzedaż węgla. Dostarczamy węgiel na duże obiekty gospodarki komunalnej i obiekty społeczne. Oprócz tego, spólka sprzedaje węgiel w workach i innych opakowaniach w dostepnych cenach. Dostawa węgla odbywa się na warunkach, które są korzystne w pierwszej kolejności dla klienta – każde życzenie zostanie uwzględnione.
  • Energetyka. Wytwarzanie energii cieplnej jest jednym z priorytetowych kierunków. Spółka wspólpracuje z trzema ciepłowniami, które są przedsiębiorstwa mi podrzędnymi. Jednym z kierunków naszej działalności jest zaopatrzenie w ciepło trzech miast w obwodzie kaliningradzkim – Bałtyjska, Gusiewa oraz Czerniachowska. Wykonujemy swoją pracę w sposób odpowiedzialny, dlatego nigdy nie zawodzimy klientów.