Paliwo najwyższej jakości na terenie Rosji

Dostarczemy węgiel do miejscowości obwodu Kaliningradzkiego. O koszty dostawy proszę pytać przy składaniu zamówienia.

 • Oziorsk

 • Gusiew

 • Gurjewsk

 • Gwardiejsk

 • Polessk

 • Bałtyjsk

 • Czerniachowsk

 • Sławsk

 • Swietłogorsk

 • Niestierow

 • Bagrationowsk

 • Kaliningrad, ul. Portovaya