Dostarczamy ciepło miastom obwodu kaliningradzkiego

– Bałtycka ciepłownia (moc 22,5 MW) ogrzewa 1/2 m. Bałtyjsk
– Czerniachowska ciepłownia (moc 7 MW) ogrzewa osiedle miejskie w m. Czerniachowsk
– Gusiewska ciepłownia (moc 7 MW) ogrzewa osiedle miejskie w m. Gusiew
Przedsiębiorstwo również wynajmuje 7 kotłowni w m. Gwardiejsk